the expert website for ignorants

Sunday, April 21 2024

Kruk – najbardziej rozpoznawalna marka windykacyjna.

Kruk -windykacjaKRUK – windykacja

Markę firmy KRUK  w roku 2012 rozpoznawało niecałe 60 proc. Polaków. Tak wynikało z badań znajomości firm windykacyjnych zrealizowanego przez TNS Pentor. KRUK jest zdecydowanie najbardziej znaną i rozpoznawalną marką w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce – zarówno w badaniu spontanicznym jak i wspomaganym.

Grupa Kapitałowa KRUK stoi na straży norm społecznych i prawnych, które nakazują regulować swoje zobowiązania. Pomagamy spłacać długi. Działamy etycznie, dbając o interes i dobre imię naszych Klientów oraz szanując godność Dłużników. Nasz rozwój opieramy na innowacyjności, profesjonalizmie działania oraz wiarygodności. Przyjęliśmy Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. To zbiór 16 ogólnych i uniwersalnych zasad, które są wyrazem podstawowych wartości i ideałów etycznych przyświecających przedsiębiorstwom finansowym.

Naszą działalność prowadzimy w oparciu o przepisy prawa, standardy branżowe, zasady współżycia społecznego oraz wewnętrzne procedury i instrukcje. Wiemy jednak, że procedury i przepisy nie są w stanie opisać i uregulować wszystkich relacji w działalności biznesowej. Dlatego też stworzyliśmy „Wartości KRUKa”. Jest to zbiór norm, kodeks etyczny określający sposób prowadzenia naszej działalności – relacje z Partnerami Biznesowymi, Klientami oraz pomiędzy Pracownikami naszej Grupy. Wartości te zna każdy członek naszego zespołu, w każdej spółce Grupy Kapitałowej KRUK. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do kierowania się nimi w naszej pracy zawodowej.

Zapraszamy na na naszą stronę internetową.

5 kwiecień 2013,


Żniwa dla firm windykacyjnych. Kruk w cztery miesiące dał zarobić 33 proc.

Kruk -windykacja

 

 

 

 

 

 

 

 

7 kwiecień 2013,


Zaległości finansowe Polaków rosną w dużym tempie. Według danych raportu InfoMonitor w listopadzie 2010 r. łączne zaległości Polaków wynosiły 25 mld zł. Na koniec lutego było to już 38 mld zł. Nakręca się spirala zadłużenia, bo o ile w tym czasie wielkość zobowiązań wzrosła o 34 proc., to liczba osób zalegających z płatnościami jedynie o 14 proc. do 2,25 mln osób. Oznacza to, że coraz więcej Polaków wpada w pętle długów i zaciągają kolejne kredyty, by spłacić poprzednie.