the expert website for ignorants

Tuesday, July 16 2024

Tag: Krajowy Rejestr Długów

Krajowy Rejest Długów.

Krajowy Rejestr Długow Markę Krajowego Rejestru Długów rozpoznaje 57% dorosłych Polaków (TNS OBOP, październik 2009 r.). Jest tym samym najbardziej rozpoznawaną instytucją zajmująca się gromadzeniem

Read More »