the expert website for ignorants

Tuesday, July 16 2024

Infobrokerka.pl. Broker informacji czyli nisza rynkowa oparta na manii szukania.

infobrokerkaInfobrokerka.pl  Broker informacji to taki ciekawy zawód, który zajmuje się zawodowym wyszukiwaniem informacji. Kobiety przy tym są (według wszelkich znanym nam stereotypom) bardziej skupulatne od mężczyzn w zwracaniu uwagi na szczegóły, stąd  prawdopodobnie podkreślenie płciowości (ang. sex) w tytule strony internetowej poświęconej tej nowoczesnej i dochodowej niszy rynkowej.

 Poszukiwanie informacji

Jak pisze sama autorka:


Syndrom nadmiernego wyszukiwania informacji pojawia się wtedy, gdy opracowując jakiś temat zaczynasz szukać i…szukasz, otwierasz kolejne okna przeglądarki i nadal szukasz i nie możesz przestać. Choć znalazłeś już wiele przydatnych źródeł, których liczba dochodzi do kilkudziesięciu (w moim wypadku zdarzało się często powyżej 100), dalej szukasz. Powinieneś w tym momencie się zatrzymać i ocenić czy ich ilość jest już wystarczająca.


Skuteczne wyszukiwanie informacji to odnalezienie wszystkich dostępnych źródem na dany temat (Bardzo istotne jest to w przypadku np. analizy konkurencji). Wynajdowanie musi się łączyć z inteligentną umiejętnością jej oceny:

  • Analityczne zaplanowanie najskuteczniejszego sposobu dotarcia do informacji. (fizycznie niemożliwe jest sprawdzenie wszystkich dostępnych źródeł na całej ziemi).
  • Błyskawiczna ocena przydatności odnalezionej informacji – (odrzucenie nieprzydatnych duplikatów).
  • Ewaluacja pod kątem ich wiarygodności – (klient oczekuje od infobrokera informacji sprawdzalnej).
  • Umiejętność  koncentracji nad poszukiwanym tematem (usuwanie pokus związanych z niepotrzebnym zagłębianiem się w poszukiwaniach i związana z tym strata czasu).

Mania szukania

Mania szukania potrafi utrudniać pracę, a na pewno poważnie ją wydłuża. Dlatego bardzo ważna jest równowaga i dobra organizacja pracy brokera informacji. W błędne koło szukania może popaść każdy, kto nie jest przygotowany do zawodowego wyszukiwania informacji. Dużo samodyscypliny wymaga upilnowanie się, by nie popaść w nadmierne szukanie. Dlatego bez wrodzonej inteligencji i przygotowania zawodego nie można uprawiać tej profesji.