the expert website for ignorants

Tuesday, July 16 2024

Aspiracje Ogrodowe – Jan Szymański, Warszawa – serce i pasja w ogrodnictwie.

aspiracje
Jan Szymański   zajmie się w Państwa ogrodzie wszystkim , od przysłowiowego „A” do „Z” –zaprojektuje wasz „ ogród marzeń”, posadzi  rośliny i drzewa , zaopiekuje się nimi w fachowy sposób. Zrobi to wedle wszelkich reguł sztuki ogrodniczej, ze znajomością   rzemiosła i – co nie mniej ważne – To Firma z sercem.

Firma „Aspiracje ogrodowe” zlokalizowana  w Warszawie to nie zwykły  sposób  zarabiania na życie  – to samo życie , sposób i styl życia  jej właściciela i założyciela  – mgr inż. Jana  Szymańskiego, absolwenta Wydziału Techniki Rolnej i Leśnej, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Firma  istnieje na rynku  od kilkudziesięciu  lat – mimo dużej konkurencji  radzi sobie znakomicie. Jan Szymański  zaś  – poza dyplomem  uczelni wyższej – nigdy w swoim życiu zawodowym   z ogrodów i parków nie wychodził.

Jako  dyrektor  warsztatów szkolnych  przy Zespole Szkół Ogrodniczych w Warszawie  przy ulicy Bełskiej przez 22 lata ( w latach 1981 – 2003 ) uczył innych , młodych ludzi  jak te ogrody, parki i tereny zielone zakładać i pielęgnować. Żeby tego nauczyć  – trzeba znać nie tylko tajniki  zawodu, ale prawdziwie ten zawód kochać i rozumieć język przyrody –  kwiatów, drzew i  krzewów . Umieć czynić ten tajemniczy świat „ sobie poddanym „ –  ale to takie „poddaństwo”, oparte na wzajemnym szacunku, akceptacji i zrozumieniu.

Obserwujemy tę stronę internetową od roku 2012 r. – To już 12 lat. Firma dalej istnieje, prowadzi działalność i jak pisze właściciel:

Firma ma sie dobrze i jest gotowa na współpracę. (luty 2024 r.)