the expert website for ignorants

Tuesday, July 16 2024

Krajowy Rejest Długów.

krajowy rejestr dlugowKrajowy Rejestr Długow

Markę Krajowego Rejestru Długów rozpoznaje 57% dorosłych Polaków (TNS OBOP, październik 2009 r.). Jest tym samym najbardziej rozpoznawaną instytucją zajmująca się gromadzeniem danych o dłużnikach.
Od początku działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA jest pierwszym, największym i najbardziej rozpoznawalnym biurem informacji gospodarczej działającym w Polsce. Działalność rozpoczął 4 sierpnia 2003 roku. Jako jedyny BIG od początku przyjął strategię działania polegającą na obsłudze wszystkich podmiotów gospodarczych – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. W efekcie, jako jedyny stworzył ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.

 

Zapraszamy na na naszą stronę internetową.