the expert website for ignorants

Tuesday, July 16 2024

What does it mean IQ-arius? Some explanation.

😯 IQ-arius is brand name. IQ-arius is a marketing product. 😯

Promocja marki. Wyjaśnienie, skąd się to wzięło?


projekt iqarius - strona ekspercka
😯 IQ-arius – is a brand promotion. The word is a combination of the English acronym IQ with the Latin ending -arius. Loosely translated, it means: possessing a certain amount of intelligence.


IQ – czyli współczynnik inteligencji.

IQ {intelligence quotient} czyli po polsku iloraz inteligencji to nic innego jak współczynnik porównawczy. Zadaniem jego jest przedstawienie w postaci liczbowej jak inteligencja danego osobnika odnosi się do reszty populacji.

Średni wynik testu IQ (wynikający z definicji) ustanowiony został na poziomie 100. Połowa całej populacji ludzkiej (50%) mieści się w przedziale 90-109 IQ. Druga połowa jest równomiernie rozmieszczone zarówno w wyższym jak i niższym przedziale wyników. Wszystkie treści publikowane na tym portalu tematycznym (związane z hasłem  IQ-arius) są tworzone z myślą o tej części populacji której współczynnik IQ wynosi 90 i powyżej. Jeżeli ktokolwiek nie jest pewny czy mieści się w wyznaczonych przez nas granicach, polecamy dla zabawy IQ test.