Projekt IQ-arius pomoże Ci znaleźć osobistego Coacha.

8-O Potrzebujesz osobistego coacha? 8-O

Projekt IQ-@rius  jest do Twoich usług.

agnieszka szponar - szukasz coacha? 8-O Projekt IQ-@rius to rozbudowany system usług eksperckich. Porady najlepszych ekspertów mogą okazać się pomocnymi przy rozwiązywaniu problemów z jakimi sami sobie nie możemy dać rady. Nasz zakres działania to pomoc dla biznesów o stosunkowo małym doświadczeniu. Możemy więc podać pomocną rękę. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy i wskazówek zamów sobie sesję z indywidualnym coachem. Zapoznaj się z eksperckimi działaniami ludzi pracujących w ramach naszego Projektu.

Czytaj dalej

Profesjonalny coaching pomoże ci wypromowac Twój biznes internetowy.

8-O Profesjonalny coaching 8-O

skutecznie pomoże ci wypromować Twój biznes internetowy

coaching biznesowy8-O Profesjonalny coaching – ta angielsko brzmiąca nazwa sama w sobie nic nie mówi a wygląda bardzo tajemniczo. Jeżeli naprawdę nie wiesz nic, co to jest Coaching – musimy Cię wprowadzić w ten temat.  Przeczytaj poniższy artykuł.
Proces coachingowy trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy. Podczas procesu coachingowego coach i klient spotykają się regularnie 3 lub 4 razy w miesiącu. Standardowa sesja trwa 1 godzinę.

Czytaj dalej

Ekspercka nisza rynkowa. Jak zostać ekspertem?

8-O Jak zostać ekspertem w wybranej niszy rynkowej? 8-O

Radzi zawodowy psycholog.

projekt iqarius - strona ekspercka8-O Piotr M. Łabuz stworzył Akademię Eksperta. Psy­cholog i prak­tyk biz­nesu z ponad 25 let­nim stażem w tworze­niu i zarządza­niu pro­jek­tami biz­ne­sowymi. Dok­torant w Szkole Wyższej Psy­chologii Społecznej w Warsza­wie, coach (ICF), trener, członek zarządu i współwłaś­ci­ciel wielu spółek. Spec­jal­izuje się w psy­chologii osią­ga­nia celów, psy­chologii pozy­ty­wnej oraz psy­chologii nieza­leżności finan­sowej. W ciągu ostat­nich 15 lat zau­fało mu ponad 3 000 osób biorą­cych udział w szkole­ni­ach stacjonarnych i inter­ne­towych przez niego prowad­zonych.

Czytaj dalej

Branding osobisty. Personal branding.

8-O Personal branding, 8-O

czyli strategia budowania marki osobistej

projekt iqarius - strona ekspercka8-O Branding osobisty. Bądź konkretny. Bądź sobą. Bądź pomocny. Dbaj o klientów w taki sposób by Cię rozpoznawali, lubili i szanowali. W ten sposób zbudujesz wizję swojej marki i rozwiniesz swój biznes. W tym temacie interesujące jest stanowisko dr. Sergiusza Trzeciaka, który rozróżnia pojęcia wizerunku osobistego od marki osobistej. Według niego wizerunek osobisty to czysta reklama, czyli to jak chcemy by inni nas widzieli. Natomiast  marka to jest to co jest w nas i co naprawdę sobą reprezentujemy. Personal Branding

Czytaj dalej

Zasady etyczne i dylematy etyczne w pracy profesjonalnego coacha.

8-O Zasady etyczne coacha 8-O

jak również dylematy z jakimi może się spotkać w pracy zawodowej

zasady etyczne w projekcie iqarius 8-O Profesjonalny coach powinien reprezentować wysokie standardy etyczne. Powinien zadbać o pozyskanie certyfikatu członkostwa ICC (International Coaching Community). Ta międzynarodowa organizacja czuwa nad utrzymywaniem standardów etycznych, z którymi można się zapoznać w dokumencie „Standardy i zasady etyczne„. Link do w/w dokumentu w naszych materiałach uzupełniających.

Czytaj dalej

Coach pomoże w zidentyfikowaniu podstawowych błędów popełnianych przez niedoświadczonych biznesmenów internetowych.

8-O Gdy zawodzi lider czyli zaślepienie biznesmena 8-O

Błędy w zarządzaniu, które tylko doświadczony Coach potrafi unaocznić.

projekt iqarius - coach biznesowy 8-O Coach to zawód specyficzny. Jego rola w uświadomieniu błędów popełnianych w zarządzaniu przedsięwzięciem jest niezaprzeczalna. Coach pracuje bezpośrednio z liderem biznesu wskazując najważniejsze błędy w zarządzaniu wynikające z rutynowego podejścia do istniejących problemów. Poniżej o najważniejszym zagrożeniu, czyli o cechach charakteru menedżera.

Czytaj dalej

Biznesowy coaching pokaże Ci jakie modyfikacje należy zastosować w realizacji strategii rozwoju Twojego biznesu.

8-O Biznesowy coaching 8-O

Personalne szkolenie wyższego szczebla


projekt iqarius - biznesowy coaching
8-O Jeśli poważnie myślisz o sukcesie swojej firmy, zapoznaj się z poniższym artykułem. Wprowadzi cię on w arkana biznesowego coachingu. Biznesowy coaching.
Miałeś pomysł na biznes. Stworzyłeś biznes plan. Wydaje Ci się, że masz dobry plan marketingowy? Próbujesz wprowadzić go w życie ale coś nie wychodzi. Starasz się, ale wciąż narastają nowe problemy. Może w tym momencie powinieneś umówić się na spotkanie z profesjonalnym Coachem?

Czytaj dalej

Samoreklama banerowa na przykładzie biznesu coachingowego.

8-O Biznes coachingowy 8-O

Samoreklama banerowa. Chyba już odchodzimy od tej metody.

projekt iqarius - samoreklama 8-O Stara szkoła marketingowa uczyła w ten sposób: Prezentacja internetowa w postaci dedykowanego banera ze słowami „Find a Coach” jest doskonałym, a zarazem jednym z najtańszych sposobów na zaprezentowanie swojego biznesu coachingowego całemu światu. Samopromocja w postaci banera.

Czytaj dalej