Nowoczesny, kreatywny menedżer. Jakie cechy osobowości stanowią o jego sukcesie?

8-O Nowoczesny menedżer   8-O

Kreatywność i inne cechy charakteru jakie powinien posiadać.

projekt iqarius - nowoczesny menedzer8-O Nowoczesny menedżer to najważniejsze ogniwo w nowoczesnym biznesie. Bez niego nie ma możliwości stworzenia zespołu stanowiącego o sukcesie firmy czy krótkoterminowego przedsięwzięcia. Opierając się na odpowiednim przygotowaniu nowoczesny menedżer dba o dobro swojej firmy mając na uwadze efektywną sprzedaż jej produktów lub usług.  Skuteczność jego działania opiera się zarówno na długofalowym planowaniu jak i na działaniach bieżących. Cel to perspektywa rozwoju firmy dla której pracuje i codzienna, nieustanna analiza kosztów. 


Nowoczesny menedżer – cechy charakteru.

MENEDŻEROWIE PRZYSZŁOŚCI A ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE .

Autor: Henryk DŹWIGOŁ Politechnika Śląska – Instytut Zarządzania i Administracji

Projekt IQ-@rius dla wygody biznesmenów przeglądających internet w celu zorientowania się w temacie jakie cechy pozytywne powinien posiadać nowoczesny menedżer, dokonał skrótu i uproszczenia powyższego artykułu, do którego linkujemy. Wyłapaliśmy tylko esencję, a dla zapoznanie się ze szczegółami zapraszamy do przeczytania całości.

Jeżeli jesteś początkującym biznesmenem i zastanawiasz się czy podołasz obowiązkom prowadzenia firmy, przypatrz się typowym cechom jakie charakteryzują współczesnego menedżera. Zastanów się jakie cechy charakteru przeważają w  Twoim przypadku?

Jakie cechy wyróżniają menedżera?

Menedżer skuteczny – zawsze na topie. Jakie cechy go wyróżniają?

 • Wiedza o samym sobie – to znajomość swoich atutów i słabych stron;
 • Chęć zdobywania wiedzy i samokształcenia – bo lepsza wiedza pozwala spojrzeć na znane problemy i procesy w całkiem nowy sposób;
 • Myślenie koncepcyjne – pozwala na skuteczne projektowanie rozwiązań;
 • Poszanowanie postaw innych ludzi – czyli świadomość i wrażliwość na odmienność innych ludzi, ich zachowań, kultury i systemów wartości;
 • Własny przykład – to pokazywanie zaangażowania w witalne elementy działalności firmy;
 • Zachęcanie innych do wypowiadania swoich opinii –  dzięki temu można uzyskać cenne wskazówki  co można jeszcze poprawić w strefie działania;
 • Przewodzenie zmianom,  mobilizowanie podwładnych do działania a zarazem monitorowanie procesu zmian i korygowanie niekorzystnych elementów;
 • Umiejętność połączenia pracy zawodowej z życiem osobistym;

Menedżer odważny – identyfikujący się z własną firmą.

Jest to osobowość „zmierzająca naprzód” w kierunku przyszłego kształtu organizacji. Menedżerowie tego typu dążą do zaprezentowania się jako ludzie wartościowi, dojrzali, umiejący przysłużyć się sprawie, na której im zależy. Ich odwaga jest wynikiem posiadanej wiedzy i doświadczenia, na podstawie której formułują swój osąd o funkcjonowaniu organizacji. Jeżeli nie funkcjonuje ona całkiem sprawnie, jest to dla nich własna porażka, czują się urażeni. Tym samym, identyfikują się oni głęboko z organizacją i starają się działać tak by ich firma była w nieustannym rozwoju.

Menadżer wyzywający – cecha cenna lecz mało praktyczna.

To nonkonformista sprzeciwiający się istniejącej strukturze funkcjonowania organizacji. Pragnie odnowy, lecz zmierza do tego poprzez wykazanie niekompetencji przełożonych. Domagając się ukarania winnych za błędy, jest stale nastawiony na konfrontację z aktualną władzą i zwykle długo nie pociągnie na zajmowanym stanowisku.

Menedżer niezadowolony – skazany na przegraną.

Osobnicy tego typu nie wiążą się ze swoją organizacją. Odrzucają oni zastany porządek, lecz równocześnie nie są zdolni wypracować własnego programu zmian na lepsze, brakuje im energii, ambicji i chęci działania. Odczuwają swoją sytuację jako beznadziejną, ale nie wierzą w odnowę, jej sens i potrzebę. Nie identyfikują się w pełni z organizacją, utrzymują dystans, dzięki czemu nie czują panujących w niej niedogodności i uciążliwości.

Menedżer uległy – zwisowiec.

Tacy menedżerowie to konformiści, osobnicy „płynący z prądem”. Nie zależy im na rozwoju. Przyjmują zasady obowiązujące w ich organizacji jako całkiem dobre. Pragną tylko, aby była ona taka sama w przyszłości, zaś domaganie się zmian traktują jako niepotrzebne „sianie zamętu”. Ich motywacja jest dążeniem do bycia akceptowanym w organizacji, nie kwestionowania jej porządku i obrony wartości utrwalających ich pozytywny obraz i zajmowaną pozycję. Po zidentyfikowaniu zostają wymienieni na inny tym menadżera.

Bardziej naukowa ocena powyższych typów w przytoczonym artykule.
Ogólnie uważa się, iż skuteczny menedżer powinien swoje działanie opierać nie tylko na autorytecie formalnym, który przynależy mu się ze względu na pełnioną funkcję, lecz również na wyróżniających go cechach wymienionych poniżej jak:

 • wysokie kwalifikacje zawodowe, wiedza z zakresu psychologii i zdolności organizatorskie,
 • umiejętności komunikowania się z ludźmi i uznawanie poczucia ich wartości,
 • poczucie społecznej odpowiedzialności i zmysł pracy zespołowej,
 • stwarzanie pozytywnej motywacji do pracy poprzez tworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy,
 • bezpośrednie angażowanie się w problemy i gotowość do ponoszenia odpowiedzialności,
 • dbałość o wspólny interes, poczucie wspólnoty przy rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność kalkulacji i analizowania ryzyka (ryzyko antycypowane i kontrolowane),
 • poszukiwanie szans i szybkie reagowanie na nowe elementy pojawiające się w otoczeniu,
 • koncentracja działań pod naciskiem zewnętrznym, utrzymywanie sprawności w sytuacjach pełnych napięć,
 • uczciwe załatwianie spraw z innymi partnerami, tworzenie atmosfery szczerości, uprzejmości i wyrozumiałości, jak również jasne wyrażanie swoich myśli i odczuć a także świadomość granic własnych możliwości,
 • poczucie własnej wartości, pewność siebie, zdolność do przekonywania do swoich racji, lecz także umiejętność godzenia się z racjami innych,
 • posiadanie wizji rozwoju przedsiębiorstwa, traktowanie zmian jako podstawy do kreatywnego rozwoju, łączenie zagadnień bieżących z perspektywicznymi,
 • odczuwanie potrzeby uzupełniania zdobytej już wiedzy, rozszerzania praktycznych umiejętności kierowniczych i dążenie do osiągania poziomu profesjonalizmu.
 • chęć i umiejętność dzielenia się władzą.

Na zakończenie wyjaśnienie terminu „Zarządzanie wyzwalające” (ang. liberation management)

To postawa elastycznej organizacji pracy i pozytywnego nastawienia do wysiłków wszystkich pracowników. Przyszłość będzie wymagać kreatywności od menadżerów, którzy będą potrafili skuteczniej przewodzić, traktując ludzi jako najważniejszy intelektualny majątek i główną siłę napędową rozwoju. Zarządzanie wyzwalające stwarza pracownikom możliwości uwolnienia swoich zdolności i zaangażowania do sukcesu własnej firmy. Do najważniejszych umiejętności, które powinien opanować każdy menadżer nowej ery będą należały:

 • umiejętność myślenia systemowego – w dobie swoistego kurczenia się świata, kluczową umiejętnością staje się myślenie koncepcyjne, holistyczne, systemowe i antycypacyjne; sprawny menedżer przyszłości powinien posiadać zdolność syntezy informacji, hierarchizacji informacji istotnych i mniej istotnych, łączenia umiejętności analitycznych z własną intuicją;
 • umiejętność działania internacjonalnego – zglobalizowana gospodarka to przede wszystkim gospodarką bardzo zróżnicowana, gdyż paradoksalnie globalność podkreśla lokalną specyfikę, tak więc wielokulturowość menedżera staje się swego rodzaju koniecznością, materialnym dowodem tej umiejętności jest chociażby znajomość języków obcych, świadomość istnienia różnic kulturowych, a także dobrze pojęta tolerancja odmienności;
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji – ponieważ zmiana jest nieodłączną cechą współczesnej gospodarki, jedyną możliwością dostosowania się do niej może być nieustanne samodoskonalenie, stała gotowość do przyjmowania nowych idei, technologii i praktyk gospodarczych.

apla

Materiały uzupełniające w tematyce menedżer kreatywny:

 • ryzykoprojektowe.pl – Wstęp do zarządzania ryzykiem w projekcie.   (iq.link zaktualizowany 2015-04-10)
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Nowość! Zarządzanie. Studia I i II stopnia. Specjalizacja – Menedżer Kreatywny.   (iq.link zaktualizowany 2016-02-02)
 • GoldenLine.pl – Nieustanna dyskusja w temacie Nowoczesny menedżer inspiracje i trendy. By w niej uczestniczyć trzeba się zapisać.   (iq.link zaktualizowany 2018-04-24)
 • Agnieszka Szponar – Pozytywny menedżer, inspirujący coach – szkolenie.   (iq.link zaktualizowany 2018-04-24)

Pierwsza edycja tego artykułu na naszym portalu styczeń 2012 r.

Dodaj komentarz