Rankingowanie blogosfery – Hash.fm

8-O Blogosfera to prawdziwy boom internetowy, to setki tysięcy influencyjnych komentarzy, to potężne narzędzie opiniotwórcze. Z inicjatywą komercyjnego uporządkowania tej właśnie sfery wystąpił nowy startup Hash.fm.  Najbardziej poczytliwych blogerów nazywa się (z angielskiego) digital influencers. To ci, z których zdaniem w sieci liczą się inni. Ci, którzy tworzą i rozpowszechniają opinie. Po polsku nazywamy ich internetowymi opiniodawcami a przestrzenie reklamowe tworzone na ich blogach stają się łakomym kąskiem dla komercyjnego marketingu.


Influencyjny Blogerze! Daj się znaleźć reklamodawcom.

Kluczowym problemem reklamodawców jest brak jakichkolwiek wiarygodnych liczb i pogłębionych danych, którymi mogliby kierować się przy inwestycjach reklamowych w sferę blogowania. Rynek ten nie był jak dotąd w sensowny sposób rozpracowany statystycznie i tego zadania podjął się zespół Hash.fm licząc na finansowe korzyści. Aktualnie badania obejmują blogerów, youtuberów oraz pozostałych twórców internetowych określanych wspólnym mianem internetowych opiniodawców czyli liderów opinii.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.