Rankingowanie blogosfery – Hash.fm

8-O Blogosfera to prawdziwy boom internetowy, to setki tysięcy influencyjnych komentarzy, to potężne narzędzie opiniotwórcze. Z inicjatywą komercyjnego uporządkowania tej właśnie sfery wystąpił nowy startup Hash.fm.  Najbardziej poczytliwych blogerów nazywa się (z angielskiego) digital influencers. To ci, z których zdaniem w sieci liczą się inni. Ci, którzy tworzą i rozpowszechniają opinie. Po polsku nazywamy ich internetowymi opiniodawcami a przestrzenie reklamowe tworzone na ich blogach stają się łakomym kąskiem dla komercyjnego marketingu.


Influencyjny Blogerze! Daj się znaleźć reklamodawcom.

Kluczowym problemem reklamodawców jest brak jakichkolwiek wiarygodnych liczb i pogłębionych danych, którymi mogliby kierować się przy inwestycjach reklamowych w sferę blogowania. Rynek ten nie był jak dotąd w sensowny sposób rozpracowany statystycznie i tego zadania podjął się zespół Hash.fm licząc na finansowe korzyści. Aktualnie badania obejmują blogerów, youtuberów oraz pozostałych twórców internetowych określanych wspólnym mianem internetowych opiniodawców czyli liderów opinii.

Dodaj komentarz