Interaktywny serwis informacyjny. Wyjaśnienie zasady funkcjonowania.

8-O Interaktywny serwis informacyjny 8-O

jest zmodyfikowaną odmianą portalu tematycznego.

serwis informacyjny8-O Za przykład najprostszej postaci typowego serwisu informatycznego może służyć internetowa strona gminy Mielnik. Jest to przykład umieszczenia bogatej treści informatycznej służącej zarówno mieszkańcom gminy jak i przyjezdnym turystom.  Oczywiście tak zaplanowany serwis nie może być zbytnio dochodowym, ale jest bardzo użyteczny. Internauci nie mieszkający w obrębie gminy mają możliwość pobrania dużej dozy użytecznych informacji które przekładają się na promocje gminy i regionu nadgranicznego. Nigdy nie byliśmy w Mielniku ale na podstawie tak rozwiązanej promocji możemy polecić to miasteczko każdemu internaucie.  Projekt IQ-arius


Pokazany powyżej serwis informacyjny nie jest zbytnio interaktywny ale w prosty sposób może być przerobiony do wyższej rangi jaką jest…

…Interaktywny serwis informacyjny…

…który pozwala użytkownikowi na przetwarzanie dostępnej informacji.

Artykuł nasz jest cały czas w fazie rozwojowej. Staramy się uzmysłowić naszym odbiorcom, że jest to twór hybrydowy, będący w połowie portalem tematycznym, w połowie zaś serwisem ogłoszeniowym, a w całości serwisem informacyjnym pozwalającym na bazie wyselekcjonowanych kryteriów na przeszukiwanie bogatej bazy danych w celu odnalezienia optymalnej informacji.

Przykładem interaktywnego serwisu informacyjnego może być strona internetowa pozwalająca na wyszukiwanie imprez w najbliższej okolicy. Czyli, skoro nie wiemy gdzie możemy się rozerwać w najbliższy weekend to możemy sobie wyszukać odpowiadającą naszym zamiłowaniom imprezkę w serwisie takim jak www.Tusiedzieje.info.

Prawidłowe działanie serwisu informacyjnego jest jedynie możliwe poprzez ciągłe uaktualnianej bazy danych. Inaczej cały serwis legnie w gruzach bo złe wieści po internecie rozchodzą się bardzo szybko. Najważniejszą więc funkcją w takim serwisie jest sprawność i weryfikalność dodawania informacji o nowych imprezach wraz z lokalizacją, terminem i opisem.

Dodaj komentarz

Iqarius Creation Group
Marzec 2014

interaktywny serwis informacyjny , ,
Copyright 2009 - 2019 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.