Leksykon własności intelektualnej i przemysłowej.

8-O Leksykon własności intelektualnej i przemysłowej. 8-O

opracowany przez Portal Innowacji

projekt iqarius - slownik leksykon
8-O Jeszcze jeden z intelektualnych słowników internetowych rekomendowany przez Urząd Patentowy RP, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Projekt IQ-arius  , został opracowany przez zespół Portalu Innowacji.


Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej został opracowany z myślą o osobach  zainteresowanych problematykę prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Zawiera również  hasła z zakresu prawa handlowego, administracyjnego, karnego, cywilnego związane z tą tematyką. Zawiera bibliografię oraz tłumaczenia na języki: angielski, francuski i niemiecki. W bibliografii zamieszczono literaturę przedmiotu oraz akty prawne, głównie z myślą o tym, aby ułatwić użytkownikowi Leksykonu dotarcie do obszerniejszych objaśnień znaczenia danego hasła.

Oto przykładowy wpis w leksykonie:


SKUTEK PRAWNY

ang. legal effect, legal consequence, consequence in law;
franc. effet juridique;
niem. rechtliche Wirkung; die Rechtswirkung, die Rechtsfolge
Następstwo prawne, jakie przepisy prawa wiążą z zaistnieniem →zdarzenia prawnego, które powinno nastąpić lub może nastąpić, gdy wyznacza je przepis. Skutki prawne są bądź jednoznacznie wyznaczone przepisami prawa, bądź uzależnione od oceny organów stosujących prawo. [H.P.]


Autorzy Leksykonu mają świadomość, że ich dzieło nie jest opracowaniem idealnym. Mimo to mają nadzieję, że będzie ono przydatne jego użytkownikom. Będą też im wdzięczni za nadsyłanie wszelkich krytycznych uwag na adres: Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Prawniczej, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 39.

Dodaj komentarz