Klauzule prawne, RODO, regulaminy i inne formułki prawne na stronie internetowej.

8-O Sformułowania prawne jakie można znaleźć na stronie internetowej 8-O

Przykłady formułek prawnych i jak je należy stosować by być w zgodzie z prawem internetowym.

klauzule prawne 8-O Nieważne, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Prawo w Internecie obowiązuje. Poniżej podajemy przykłady kilku formułek prawnych jakie powinny znajdować się na każdej szanującej się stronie internetowej. Piszemy powinny, ponieważ prawo się zmienia, a publikowane formułki powinny odnosić się do prawa aktualnego. Jeżeli prowadzimy działalność dochodową przez Internet zawsze lepiej jest się skonsultować z Kancelarią adwokacką wyspecjalizowaną w prawie internetowym.


Przykładowe Klauzule Prawne:


Uwaga: Treści publikowane poniżej powinny odnosić się do stanu prawnego obowiązującego w czasie ich publikacji. Przed ich kopiowaniem należy upewnić się czy przepisy na jakich sie opierają nie uległy zmianom.

 

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje (podać nazwę firmy).

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność (podać nazwę firmy) i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody (podać nazwę firmy)

Informujemy, że publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Właściciel serwisu dokłada starań, aby publikowane w tym serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach.

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor i wydawca serwisu xxxxx.pl nie biorą odpowiedzialności za decyzje podjęte pod wpływem informacji zawartych na tej stronie. Nazwy, marki handlowe oraz loga pojawiające się na stronach xxxxx.pl są wykorzystywane w celach informacyjnych. Kontakt do autora: kontakt@xxxxx.pl


Formułka stosowana przy wypełnianiu formularza


Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzane danych oosobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych przez właścicieli tego serwisu. Jednocześnie mam prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.


Formułka stosowana przy publikowaniu bazy danych


Uwaga: Niniejsza baza stanowi bazę danych podlegającą ochronie w myśl ustawy z 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402). Producentem bazy danych jest Twoje nazwisko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Twoja firma w Miejscowości.
Zgodnie z art. 6 ustawy producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 w przypadku naruszenia prawa do baz danych producent może domagać się naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości 2-krotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – 3- krotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należnego tytułem udzielenia zgody na korzystanie z baz danych.
Wynagrodzenie za udzielenie zgody na korzystanie z baz danych wynosi (podaj cenę) zł netto (słownie: …….. netto) płatne z góry za każdy rok korzystania.


UWAGA!!!

Celem poniższego artykułu opracowanego przez zespół Projektu IQ-@rius nie jest udzielanie jakichkolwiek porad prawnych. Jest to tylko forma zasygnalizowania realnych problemów z jakimi borykają się twórcy nowych portali tematycznych czy sklepów internetowych. Wszystkie nasze przykłady są z „życia wzięte” czyli z Internetu z podaniem źródła.

Porady prawne z zakresu Internetu.

Jeżeli potrzebujecie informacji do kogo się zwrócić o poradę prawną – skontaktujcie się z nami. Pomożemy wam znaleźć odpowiednich fachowców.

Jeżeli sami chcecie odnaleźć odpowiedni akt prawny, kliknijcie tutaj.


Bardzo poważne ostrzeżenie, wsparte podstawą prawną:


Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Inna wersja:

Żaden utwór, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego (Dz.U. z 2006 r. Nr .90, poz. 631), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.


Ostrzeżenie – to nie są porady prawne:


Zamieszczone w tym artykule przykłady nie są poradami prawnymi i nie stanowią świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity z 2009 r., Dz.U. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.).


Ostrzeżenie: Nie ponosimy odpowiedzialności za działalność opisywaną:


Wszystkie informacje zawarte w tym artykule mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Opierają się one na statystykach i osobistych doświadczeniach autora. Przed przystąpieniem do opisywanego programu, a w szczególności przed dokonaniem wpłaty pieniężnej doradzamy dokładne sprawdzenie ponoszonego ryzyka przy pomocy wszelkich dostępnych narzędzi oraz opinii innych użytkowników. Właściciel serwisu jak również podmioty z nim związane nie gwarantują pewności i stabilności żadnego programu, firmy lub usługi opisywanych w niniejszym artykule. Nie jest również właścicielem ani administratorem żadnego z nich.Uczestnictwo w każdym programie może być bardzo ryzykowne dlatego też przystąpienie do któregokolwiek z nich powinno być poprzedzone dokładną analizą, realistyczną oceną swoich finansowych możliwości i akceptacją ewentualnego ryzyka utraty środków finansowych.


Przykładowe formułki prawne związane z prowadzeniem działalności emailowej podane są na stronie


Prosimy o komentarze i przysyłanie nam wzorów swoich własnych sprawdzonych przez prawnika formułek.


apla

Materiały uzupełniające w tematyce klauzule prawne na stronie internetowej:

  • prawakonsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez UOKiK. Przybliża przepisy ustawy o prawach konsumenta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości dotyczące zakupów przez Internet, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w tradycyjnym sklepie – odwiedź serwis, który pomoże przygotować twoją firmę do zmian prawnych. (iq.link zaktualizowany 2019-03-11)
  • UOKIK – Wykaz klauzul niedozwolonych (7408 w czasie naszego sprawdzenia) publikowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.   (iq.link zaktualizowany 2019-03-11)
  • klauzuleniedozwolone.pl – aktualne źródło nowinek w klauzulach niedozwolonych. Jak się to czyta to się odechciewa prowadzić internetową działalność gospodarczą.  (iq.link zaktualizowany 2017-01-17)
  • Michał Małaj – Wejście w dniu 28 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, popularnie zwane RODO wymusza przeredagowanie treści polityk prywatności na bardziej szczegółowe.  (iq.link zaktualizowany 2018-04-11)

Dodaj komentarz