DGP – Dobrowolna Grupa Promocyjna.

8-O Dobrowolna Grupa Promocyjna 8-O

Samopromocja sponsorowana przez Iqarius Creation Group.

dobrowolna grupa promocyjna - projekt iqarius 8-O Iqarius Creation Group jest sponsorem Dobrowolnej Grupy Promocyjnej (w skrócie DGP). Są to pojedyncze osoby lub małe zespoły ludzi budujące swoją przyszłość na Internecie i posiadające przykłady interesującego dorobku w jednej z propagowanych przez nas dziedzin. Projekt IQ-@rius, jako strona ekspercka, w kierunku swojej działalności prowadzi promocję nowatorskich realizacji internetowych biznesów we wczesnej fazie rozwojowej. Robimy to wykorzystując praktyczne odkrycia w teorii antyindeksacji relatywnej.


Dobrowolna Grupa Promocyjna – to pozytywnie wyselekcjonowane, wręcz elitarne, uczestnictwo w Projekcie IQ-arius oparte na wzajemnym zaufaniu w wymianie interesów. Nie prowadzimy agresywnej działalności komercyjnej, nie bazujemy na internetowych robotach czy automatach produkujących masowe teksty linki i wpisy katalogowe. Nie opłacamy reklam czy Adsensów. Przyglądamy się natomiast bacznie poczynaniom Wielkiego G. i wyciągamy swoje wlasne wnioski.

Uczestnictwo w tej grupie podlega procesowi naturalnej weryfikacji poprzez Zespół Projektu oraz przez wszystkich użytkowników zarejestrowanych w systemie supportowym Projektu IQ-@rius. Dostać się do tej grupy można tylko przez rekomendację, a najlepszą rekomendacją są własne, udane i nowatorskie projekty oraz aktywna działalność na Internecie.

Strona supportowa pozwala członkom Dobrowolnej Grupy Promocyjnej zaprezentować najlepsze przykłady własnych prac koncepcyjnych, w fazie rozwojowej (beta) lub przykłady już w pełni funkcjonujące na Internecie. W większości wypadków są to konkretne osiągnięcia nowatorskich rozwiązań i zastosowań w opisywanych przez nas tematach technologicznych. Kandydaci do DGP, zanim osiągną pełny status Członka Zespołu, przejść muszą przez wielofazowy proces rejestracji i weryfikacji. Korzystając z przywileju dostępu do panelu administracyjnego Strony Supportowej  mogą prowadzić własne, aktywne działania twórcze i edytorskie bezpośrednio wpływające na promocję ich unikalnych przedsięwzięć internetowych.

Dla rozwiania wątpliwości związanych z przyszłym rozwojem platformy wspierającej Ideę Przyjaznego Internetu – wyjaśniamy: Projekt IQ-@rius w chwili obecnej nie jest tworem komercyjnym. Uczestnictwo w DGP nie jest uwarunkowane żadnymi opłatami przymusowymi czy członkowskimi. Wszelkie dotacje wpłacane do Projektu przeznaczane są na dalszy rozwój platformy i na badania nad teorią antyideksacji relatywnej.

UWAGA!!!

Jeżeli masz innowacyjny pomysł na biznes na miarę naszych czasów… Jeżeli sprzedajesz produkt dwudziestego pierwszego wieku… Jeżeli twoja działalność jest nieszablonowa… Jeżeli uważasz że wyrastasz ponad przeciętność – przyłącz się do naszej Grupy!

Zapraszamy.

Dodaj komentarz