Cechy pozytywne lidera. Czym menedżer biznesu powinnien się wyróżniać?

8-O Cechy pozytywne biznesmena 8-O

Lista cech charakteru jakich należy oczekiwać od lidera.

cechy pozytywne lidera8-O Projekt IQ-@rius w ramach materiałów szkoleniowych dla liderów małego biznesu prezentuje listę pozytywnych cech charakteru, jakich należy oczekiwać od właścicieli biznesów. Opisywane poniżej cechy, sprzyjają prawidłowemu zarządzaniu biznesem. Tę podstawową listę wspieramy bardziej rozwiniętymi opracowaniami opublikowanymi przez innych autorów związanych ideowo z wartościami promowanymi przez Projekt IQ-@rius.


Oto nasza lista: Typowe cechy pozytywne jakie powinny charakteryzować lidera biznesu:


Dążąc do określonego celu    to cykl materiałów szkoleniowych zaplanowanych dla kandydatów na biznesmenów internetowych. Praktyka działalności coachowskiej wykazuje niestety, że duży odsetek młodych ludzi, którzy zakładają swój pierwszy biznes nie ma odpowiedniego przygotowania psychicznego i odpowiednich zdolności lidera. Dlatego warto, zanim podejmie się decyzję o otworzeniu własnego biznesu, przeczytać kilka publikacji wprowadzających do tematu.

Cechy pozytywne Biznesmena (lidera) – jakie przyczynią się do osiągnięciu trwałego sukcesu w biznesie:

Lider to przywódca. Cechują go:

 • Dynamizm działania
 • Skuteczność w podejmowaniu decyzji. (First things first);
 • Umiejętność wyciąganie prawidłowych (nie błędnych) wniosków z porażek biznesowych;
 • Umiejętność dostarczanie wartości dla twoich klientów;
 • Zrównoważenie emocjonalne
 • Autonomia i samodyscyplina finansowa;
 • Zdolność przewodzenia to siła charakteru potrzebna w kierowaniu pracownikami;
 • Profesjonalizm naturalny (a nie udawany);
 • Otwartość na poszukiwanie nowych rozwiązań;
 • Wiedza na temat czyli umiejętność widzenia rzeczy takimi jakie na prawdę są;
 • Umiejętność zaangażowania utalentowanych ludzi do swoich projektów;
 • Dobre zarządzanie czasem;

Poniżej, w prostej tabelce, na zasadzie kontrastu pokazujemy różnice jakie występują w metodach prowadzenia biznesu. Na podanych przykładach widać wyraźnie jak odróżnić tradycyjnego właściciela biznesu o podejściu zarządzającym od przywódcy – lidera. Jak rozróżnić dobre cechy kierowania ludźmi od cech złych. Wystarczy rzucić okiem na to krótkie porównanie i już wiadomo o co chodzi.


Podstawowe różnice pomiędzy zarządcą a liderem

   Boss    :(    Leader    ;)
 Rządzi pracownikami  Doradza im
 Budzi strach  Wznieca entuzjazm
 Szuka winnych awarii  Usuwa przyczyny awarii
 Wie jak to zrobić  Pokazuje jak to zrobić
 Wysługuje się ludźmi  Pozwala ludziom się wykazać
 Zbiera zasługi  Przyznaje zasługi
 Dyktuje  Pozwala się wypowiedzieć
 Mówi: JA  Mówi: MY
 Mówi: IDŹCIE  Mówi: CHODŹMY

apla

Materiały uzupełniające w tematyce cechy pozytywne lidera:

 • Marketdog.pl – Rafał Rejzerewicz. Czy masz cechy najlepszych biznesmenów?     (iq.link zaktualizowany 2014-08-15)
 • Poradnik Kariery – Polecamy jeszcze jeden artykuł rozszerzający naszą listę podstawową. Autorem jest Anna Watza. Przekonajcie się sami    (iq.link zaktualizowany 2015-09-01)
 • Nowoczesna Firma – Przykład teoretyczny ale z życia wzięty – Jak menedżer może wpływać na poczucie odpowiedzialności u swoich pracowników     (iq.link zaktualizowany 2014-06-28)
 • ABC – Zdrowie – Kamila Krocz. Lider czy kierownik, czym się różnią te dwa pojęcia?     (iq.link zaktualizowany 2014-06-15)

A na zakończenie, ponieważ idealnych kierowników w życiu rzadko się spotyka warto zapoznać się z cechami negatywnymi jakie w opinii Projektu IQ-arius u naszych liderów bardzo często występują ..

Dodaj komentarz

Iqarius Creation Group
Wrzesień 2015

Dążąc do określonego celu ,
Copyright 2009 - 2018 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.