Zabezpieczenie pomysłu przed kradzieżą – czyli umowa o poufności. Uwaga na konkurencję. Zapis o karze umownej.

8-O Zabezpieczenie pomysłu 8-O

Kara umowna jako jeden z elementów zabezpieczenia swoich praw

projekt iqarius - umowa o poufnosci8-O Każda firma wprowadzająca nowy produkt na rynek, aby tego dokonać, zwykle musi wejść w kooperację z partnerem, dostawcami, dystrybutorami lub innymi osobami czy podmiotami gospodarczymi. Każdy pomysłodawca, zanim zrealizuje swój pomysł, musi przekonać do niego osoby zainteresowane – sponsora lub inwestora. Zawsze istnieje możliwość zdrady w postaci kradzieży pomysłu i w wykorzystaniu go jako swój własny przez osobę wtajemniczoną. Zabezpieczeniem w tym przypadku może być Umowa o Poufności tzw. NDA (Non-Disclosure Agreement). W tej umowie obie strony definiują informacje, które chcą chronić. Zwykle są one wzmocnione zapisem o karze umownej.


Jak zabezpieczyć umowę o poufności?

Zaletą kary umownej jest jej łatwość zastosowania. Najważniejszą przesłanką do obciążenia kooperanta lub kontrahenta karą umowną jest odpowiedni zapis w umowie, dzięki czemu jedna strona ma możliwość nacisku na drugą, aby swoje zobowiązanie wynikające z umowy wykonała terminowo i w należyty sposób.

O karze umownej więcej  

  • Błędny zapis w umowie dotyczący kary umownej, bądź jej wygórowana wartość może doprowadzić do sytuacji, w której zapis będzie nieważny.
  • Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody
  • Bez względu na zapis umowy informacje, które są publicznie dostępne nie są objęte ochroną zapisywalną w umowie.

Każdy biznes oparty na innowacji (niezależnie od tego, czy to będzie pomysł, czy technologia) potrzebuje odpowiedniego planowania swojego rozwoju. Zbyt wczesne ujawnienie szczegółów projektu może doprowadzić do jego szybkiego upadku. Pamiętajmy o żelaznej zasadzie: Konkurencja nigdy nie śpi i zawsze jest o krok przed nami.

Dlatego dbajmy o to by informacje, które powinny być najściślej chronione i nieudostępniane nikomu nie przeniknęły do konkurencji. Pamiętajmy. Jeden, nawet bardzo dobry pomysł nie wystarczy na zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Musimy posiadać spójną strategię rozwoju i dobry plan biznesowy. Dopóki nie wystartujemy z nową. przetestowaną stroną internetową opartą na naszym innowacyjnym pomyśle, w żadnym przypadku informacja o tym wydarzeniu nie powinna być publicznie udostępniona.

UWAGA!!!

Celem powyższego artykułu opracowanego przez zespół Projektu IQ-@rius nie jest udzielanie jakichkolwiek porad prawnych. Jest to tylko forma zasygnalizowania realnych problemów z jakimi borykają się pomysłodawcy startujący ze swoją nową działalnością na Internecie. Wszystkie nasze przykłady są z „życia wzięte” czyli z Internetu z podaniem źródła.

Porady prawne z zakresu Internetu.

Jeżeli potrzebujecie informacji do kogo się zwrócić o poradę prawną – skontaktujcie się z nami. Pomożemy wam znaleźć odpowiednich fachowców.

Jeżeli sami chcecie odnaleźć odpowiedni akt prawny, kliknijcie tutaj.

Dodaj komentarz