United Professionals – Kancelaria adwokacka. Pomoc prawna dla e-biznesu.

united professionals8-O Kancelaria United Professionals specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej. Od czasu, gdy internet służy także do prowadzenia biznesu te dwie nowe dziedziny prawa idą ze sobą nierozłącznie w parze. Problemy prawne tradycyjnych już dziś dziedzin sztuki, takich jak sztuka filmowa, czy fotograficzna łączą się obecnie na etapie eksploatacji utworów z zagadnieniami prawnymi związanymi z dystrybucją treści cyfrowych i oprogramowania on-line. Z kolei wdrażanie e-usług, e-sklepów i oprogramowania nie może odbywać się z pominięciem regulacji i wymogów prawa autorskiego. Dlatego tylko połączenie zainteresowania prawem autorskim z pasją do nowych technologii i prawa komputerowego zaowocować może kompleksową ofertą dla przedsiębiorców z branży komputerowej i medialnej oraz sklepów i serwisów internetowych.


Kancelaria adwokacka jest efektem połączenia wiedzy i doświadczeń biura prawnego z praktyką w dziedzinie prawa autorskiego i komputeroweg. Jej oferty są adresowane dla podmiotów z sektora IP/IT (intellectual property & information technology).

 

Dodaj komentarz

Iqarius Creation Group
Marzec 2019

Projekt IQ-arius poleca, Promocje IQ-arius'a , ,
Copyright 2009 - 2019 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.