Portal tematyczny. Złote reguły budowania portalu przyjaznego dla użytkownika oraz skutecznie pozycjonującego się w oczach Wielkiego G.

8-O Portal tematyczny – zasady niepodważalne. 8-O

Złote reguły budowy portalu tematycznego.

portal tematyczny8-O Projekt IQ-arius prezentuje „złote reguły” jakie powinny być zastosowane podczas budowy portalu tematycznego Przyjaznego dla Użytkownika i dobrze pozycjonującego się w oczach wyszukiwarek internetowych. Staramy się maksymalnie uprościć istotę zagadnienia by przedstawić ją w sposób jasny i obrazowy. Ponieważ jednak materiał jest bardzo obszerny i naszpikowany terminologią specjalistyczną, zachęcamy do zadawania pytań pomagających w zrozumieniu zagadnienia. Kto pyta nie błądzi. Nasi eksperci są do Waszej dyspozycji.


Portal przyjaznego internetu –  „złote reguły”.

Ukierunkowanie na użytkownika.

Jasny, wyraźny cel – informacje umieszczane na stronie powinny być jak najbardziej aktualne, odnosić się do tematyki portalu i  być ukierunkowane na docelową grupę odbiorczą.

Docelowa grupa odbiorcza ( grupa targetowa) – to grupa odbiorców adresowana przez właściciela portalu. Np. (dorosłe osoby pracujące, a w szczególności kadra zarządzająca małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw, świadczących usługi na terenie Polski, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych).

Użyteczność i prostota – strona internetowa powinna być przyjazna dla użytkowników. Jej wygląd i nawigacja powinny być proste i niezawodne. Użytkownicy nie powinni mieć problemów z odnalezieniem informacji, których poszukują, posługując się dowolnym terminalem podłączonym do internetu:

Najważniejsze strony portalu powinny powinny być podporządkowane zasadom responsywności (Responsive Web Design). Powinno się unikać niepotrzebnych elementów „upiększających”, zoptymalizować wygląd dostosowując go do przyzwyczajeń i potrzeb użytkowników. Proste i intuicyjne ścieżki dojścia do poszukiwanych przez użytkowników informacji (elementy nawigacyjne, funkcje wyszukiwania, spisy treści i pojęć z możliwością skanowania, wyraźnie wydzielone sekcje, intuicyjna nawigacja,  zrozumiała komunikacja. Teksty powinny być zrozumiałe i łatwe do przeczytania. Najważniejsze elementy strony powinny być dostępne w pierwszym widocznym fragmencie strony bez konieczności przewijania jej w dół.

Wygląd – elementy graficzne oraz tekst powinny tworzyć jeden, spójny styl na wszystkich stronach. Styl ten powinien być zgodny z koncepcją wizualną Projektu IQ-arius, zachęcającą do używania strony i nawiązującą do tematyki portalu.

Na wszystkich podstawowych stronach portalu powinny znaleźć się zunifikowane elementy jak logotypy, nagłówki, stopki informacyjne, elementy odsyłające do strony głównej.

Wyszukiwalność – strona powinna być łatwa do odnalezienia we wszystkich popularnych wyszukiwarkach internetowych (z naciskiem na Google), wyszukiwalna w mediach społecznościowych (z naciskiem na Facebook) oraz uwzględniająca popularność technologii internetu mobilnego (a w szczególności smartfonów).

Dostępność – Portal powinien być dostępny dla wszystkich użytkowników, bez względu na sprzęt czy oprogramowanie. Portal powinien spełniać wytyczne WAI organizacji W3C dotyczące zasad dostępu do treści serwisu dla osób niedowidzących. Powinien być przystosowany do prawidłowego wyświetlania w  popularnych przeglądarkach MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp. (przy czym wymagane jest zapewnienie 100% funkcjonalności interfejsu użytkownika w obiegowych wersjach tych przeglądarek dostępnych na rynku w roku odpalenia strony internetowej. W obecnej dobie również wymagane jest by portal dawał możliwości integracyjne z wybranymi serwisami społecznościowymi  (w szczególności Facebook).

W przypadku, gdy ze względów technicznych, pewne funkcje nie będą dostępne w starszych wersjach przeglądarek internetowych należy poinformować o tym użytkowników komunikatem „Poprawne wyświetlenie zawartości tego serwisu internetowego oraz jego działanie wymaga nowszej wersji przeglądarki internetowej.” oraz wskazać, jakie czynności trzeba wykonać, aby ją zaktualizować.
Zgodnie z zasadami równości wszystkich użytkowników w dostępie do informacji bez dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek kryteria, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych, powinien być im umożliwiony dostęp do treści,  nawigacji oraz interakcji ze stroną internetową.

Ułatwienia dla administratora.

Ze względu przewidywaną konieczność dalszej rozbudowy Portalu tematycznego wymagane jest by posiadał on elastyczną budowę modularną. Dodawanie kolejnych funkcjonalności powinno być możliwe bez konieczności przeróbki kodu źródłowego.  Każdy moduł powinien posiadać możliwość ustawiania indywidualnych parametrów edycyjnych.

Wykonawca portalu powinien udostępnić właścicielowi instrukcję do zarządzania portalem, zawierająca jasny oraz zilustrowany opis procesów edycji i poruszania się po panelu administracyjnym z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów zarządzania.

Zarządzanie uprawnieniami w serwisie

Podstawową funkcją zarządzania portalem jest możliwość nadawania uprawnień administratora całości lub określonej części serwisu oraz zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami do edycji. System powinien umożliwiać dowolne tworzenie użytkowników i grup użytkowników spełniających poszczególne role w systemie CMS oraz umożliwić modyfikowanie przyznanych im ról. Zarządzanie strukturą portalu powinno być oparte na założenia WYSIWYG – co oznacza, że wygląd strony w trakcie edycji powinien być zgodny z jej wyglądem po zapisaniu.

Przykładowe elementy zarządzania treścią:

 • Formatowanie tekstu (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie);
 • Wyrównanie tekstu (do lewej, wyśrodkowany, do prawej, wyjustowany);
 • System nagłówków (H1, H2, H3 …)
 • Listy (numerowane lub wypunktowane);
 • Wstawianie linków w treści do innej treści lub do dowolnego typu plików;
 • Wstawianie plików medialnych (z zewnętrznego adresu lub lokalnych zasobów serwera);
 • Tworzenie tabel;
 • Dostęp do kodu HTML/XHTML treści strony;
 • Możliwość zmiany przycisków menu;
 • Możliwość dodawania, usuwania i przenoszenia stron w ramach struktury serwisu;
 • Możliwość datowania elementów składowych treści

Zarządzanie mediami:

 • Możliwość gromadzenia plików dowolnego typy w systemie. Mogą to być pliki video, zdjęcia, archiwa ZIP, pliki PDF, DOC, PPT i inne;
 • Możliwość katalogowania mediów, pozwalające na wygodne przeglądanie administratorowi dostępnych materiałów. (sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie);
 • Możliwość wykorzystania raz dodanych mediów w różnych miejscach serwisu, np. w formie galerii zdjęć, materiałów do pobrania.
 • Możliwość stworzenia bazy wiedzy – czyli repozytorium w którym zgromadzone by były materiały archiwalne czy szkoleniowe (sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie);
 • Możliwość tagowania mediów według kryteriów administratora.

Zarządzanie artykułami:

 • Możliwość tworzenia artykułów z określonym tytułem, wstępem, pełną treścią, datą publikacji i powiązanymi zdjęciami;
 • Możliwość modyfikacji daty publikacji lub jej nie wyświetlania;
 • Możliwość powiązywania artykułów (jednoczesnego publikowania artykułu w aktualnościach i w dowolnej sekcji);
 • Możliwość włączenia komentarzy do artykułu (z wbudowaną możliwością filtrowania i edycji):
 • Możliwość wyszukiwarka treści publikowanej na portalu.
 • Możliwość przywrócenia usuniętych omyłkowo elementów (stron, artykułów, mediów)
 • Możliwość subskrybowania kanałów RSS z określaniem ilości treści dostępnej przez kanał.

Struktura szablonowa:

 • Możliwość współistnienia kilku różnych szablonów stron i artykułów, realizujących różne cele.
 • Możliwość opcjonalnego wyświetlania aktualności na stronie głównej w porządku wybranym przez administratora (chronologicznym, alfabetycznym, tematycznym itp.), bez względu na datę utworzenia;
 • Typowe szablony dostępne w menu administratora: Archiwum aktualności, blogów, artykułów tematycznych, Formularze, Kalendarze, Newsletter, Mapa serwisu i inne ustalone w umowie.
Opis przykładowego schematu ramowego strony internetowej (szablonu).

1. Nagłówek,
2. Górna nawigacja (prawa strona),
3. Logo/nazwa, element graficzny
4. Breadcrumb – ścieżka nawigacyjna,
5. Główna nawigacja tematyczna (lewe pole),
6. Pole centralne treści,
7. Prawe pole nawigacyjne,
8. Stopka

Specyfikacje techniczne dla webmastera.

 • Całość serwisu powinna być oparta na standardach W3C (The World Wide Web Consortium) zdefiniowanych jako Open Web Platform.
 • Format kodowania znaków w bazie danych i szablonach serwisu UTF-8;
 • Wszystkie adresy internetowe w obrębie witryny muszą zostać ujęte w formie tzw. „przyjaznych” adresów URL (Clean/friendly URL);
 • Wymagane jest aby każde logowanie do panelu administracyjnego serwisu odbywało się z wykorzystaniem algorytmu szyfrowania nie niższym niż AES-128 i zastosowaniem protokołu SSL 3 lub TLS 1;
 • Wymagane jest aby portal posiadał ważny, kwalifikowany certyfikat;
 • Wymagana jest funkcjonalność możliwości blokowania dostępu do portalu poprzez reguły: blokowanie po id użytkownika, blokowanie po IP, po adresie e-mail z możliwością wykorzystywania wildcards z interwałem czasowym. Funkcjonalność ta powinna być zaszyta w panelu administracyjnym serwisu;

Wytyczne ASME odnośnie reklam treściowych.

Zasady ASME regulują warunki traktowania zawartości redakcyjnej, reklam oraz specjalnych sekcji reklamowych („advertorials”) mają zastosowanie także w portalach tematycznych. Dynamiczna technologia elektronicznych stron oraz hipertekstowych linków może wzbudzić wiele wątpliwości wśród czytelników. Należy tego unikać. Zasadą przyjaznej publikacji online jest w jasny sposób poinformować czytelników, które treści online zostały przygotowane przez redakcję, a które przez reklamodawców oraz zapobiegać jakimkolwiek wypadkom, które sprawiałyby wrażenie, że materiały redakcyjne zostały stworzone dla – lub pod wpływem – reklamodawców.

apla

Materiały uzupełniające w tematyce budowy portalu tematycznego:

 • Projekt IQ-@rius – Technologie możliwe do zastosowania w nowoczesnym portalu tematycznym:  (iq.link zaktualizowany 2014-09-20)
 • SEOFabryka.pl – Dziesięć zasad budowania stron przyjaznych Google   (iq.link zaktualizowany 2014-10-02)
 • bluerank – Osiem blędów , których należy unikać przy projektowaniu stron internetowych   (iq.link zaktualizowany 2017-04-12)
 • Szymon Słowik – Budowa serwisów internetowych pod kątem SEO – jak tworzyć strony, które dobrze się pozycjonują w Google   (iq.link zaktualizowany 2018-04-11)

Dodaj komentarz