the expert website for ignorants

Tuesday, December 5 2023

Cechy negatywne biznesmena, menedżera. Jeżeli cechy twojego charakteru znajdują się na tej liście…

😯 …Daj sobie spokój. To cechy negatywne jakie Ci nie pozwolą prowadzić rozwojowego biznesu. 😯

Ale zawsze wolno Ci spróbować z nimi walczyć.

projekt iqarius - strona ekspercka😯 Projekt IQ-arius w ramach materiałów szkoleniowych dla szefostwa biznesów raczkujących a mało rozwojowych prezentuje rozbudowaną listę negatywnych cech charakteru, z którymi spotykamy się w życiu. Analizując postawy naszych liderów stwierdzamy, że opisywane poniżej cechy, a właściwie wady, charakteru sprzyjają powstawaniu negatywnych zjawisk w zarządzaniu biznesem. Te zaś z nich, pozornie pozytywne, które przyczyniają się do szybkiego wzrostu biznesu w początkowej fazie, często prowadzą do wypaczeń i błędnej polityki rozwojowej. 


Biznesmen, który zaczyna sobie zdawać sprawę, że biznes jakoś mu nie wychodzi powinien starać się walczyć z opisanymi przypadłościami. Można z nimi walczyć samoistnie, ale gdy to nie pomaga, najlepiej zdać się na pomoc doświadczonego coacha.

Cechy przeszkadzające w byciu biznesmenem – oto nasza rozbudowana lista:

Typowe cechy negatywne biznesmena: czyli cechy jakie potrafią mu przeszkodzić w osiągnięciu trwałego sukcesu w biznesie:

Dosyć długa lecz usestymatyzowana lista brzydkich cech charakteru, których powinien wystrzegać się początkujący biznesmen.  Ale czasami, kiedy nic nam nie wychodzi, kiedy dzień nam się nie udał, warto ją sobie przed snem do poduszki przeczytać.

  • Narcyzm; arogancja; wyniosłość; władczość; pycha; egocentryzm; egoizm;  despotyzm; nie przebieranie w środkach w dążeniu do celu; wybuchowość; pamiętliwość doznanych uraz;  stała niezgodność z opinią innych; stałe niezadowolenie z pracy podwładnych;
  • Łatwość ranienia innych, sarkazm, prowokowanie konfliktów; nadmierny temperament; porywczość; nierozważność; egzaltacja; niecierpliwość; gwałtowność; tyrania; dyktatorstwo; nieprzejednanie, które nie potrafi wybaczyć; nieumiejętność uznawania własnych błędów; upór;
  • Zachłanność obsesyjna i władcza; materializm; niekontrolowana ambicja – gotowa zrobić wszystko, aby ją zaspokoić; nietolerancja dla cudzych wad; nieustępliwość; nieugiętość; upierdliwość; zaślepienie; fanatyzm; ekstremizm; radykalizm,
  • Ekstrawagancja; próżność; zadufanie; skłonność do mitomani; szorstkość; surowość; powierzchowność myślenia; rutyniarstwo; brak ekspresywności i poczucia humoru,  skąpstwo, chciwość,  bezuczuciowość (nie okazywanie uczuć);  niecierpliwość;  impulsywność;  agresywność przyciągająca problemy, nerwowość, niepokój, napięcie,  brak refleksji i przenikliwości; zachowanie gwałtowne i nieprzemyślane; tchórzostwo; wstydliwość; brak spokoju i ustatkowania;
  • Lenistwo; nieczułość; aspołeczność; beznamiętność; pasywność; gnuśność; unikanie trudnych zadań; samoograniczanie się; izolowanie się; samotność; problemy adaptacyjne, melancholia; posępność, która może doprowadzić do depresji, nerwicy lub oziębłości uczuciowej; skłonności do autodestrukcji, nadmierna powaga; oschłość, brak poczucia humoru;  zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, obojętność wobec problemów innych ludzi itd.
  • Lekkomyślność, brak wytrwałości, nieodpowiedzialność; niedojrzałość; zbyt silna i szybka emocjonalność w reakcji; zmienność nastroju;  niestałość;  powierzchowność; unikanie zobowiązań; uciekanie od rzeczywistości i kłopotów;
  • Brak zdecydowania (chwiejność); kompleksy które odbierają wiarę w siebie i mogą powodować usuwanie się na dalszy plan; stały niepokój psychiczny; neurotyczne skłonności; wrodzony pesymizm; negatywizm; nadwrażliwość wobec ryzyka, paraliżujący strach, nadmierna pobłażliwość i dobrotliwość które mogą być nadużywane przez innych;  nadmierna podatność na wpływy innych; skrępowanie; bojaźliwość; fatalizm;  komplikowanie sobie życie wyimaginowanymi kłopotami; hipochondria; neurotyczne skłonności;
Bliżej nieokreślonego celu to cykl materiałów szkoleniowych zaplanowanych dla początkujących biznesmenów internetowych. Praktyka działalności coachowskiej wykazuje niestety, że duży odsetek młodych ludzi, którzy zakładają swój pierwszy biznes nie posiada odpowiedniego przygotowania psychicznego i wrodzonych zdolności lidera. Szczególnie Ci, którym wydaje się że pozjadali wszystkie rozumy świata, nie mogą pogodzić się z realiami w jakich funkcjonują. Problemy w biznesie narastają, kłopoty się piętrzą, ludzie są nie tacy jacy być powinni, pieniądze się szybko wyczerpują itd…
W rezultacie cel jakim było szybkie zrobienie pieniędzy na internecie odsuwa się na bliżej nieokreślony termin.

apla

Materiały uzupełniające w tematyce cechy negatywne:

  • Projekt IQ-arius – Jeszcze jeden artykuł z naszej kuchni opisujący najbardziej typowe zachowania które przyczyniają się do upadku biznesu . Polecamy   (iq.link zaktualizowany 2019-05-11)
  • Projekt IQ-arius – Tu natomiast artykuł opisujący jak najbardziej pozytywne  i pożądane cechy jaki powinien charakteryzować się lider biznesu. (iq.link zaktualizowany 2019-05-11)