Projekt IQ-arius popiera Inicjatywy Przyjaznego Internetu.

8-O Inicjatywy Przyjaznego Internetu 8-O

służą rozwojowi ludzi poszukujących nowych rozwiązań oraz usuwaniu barier.

meedan 8-O Projekt IQ-arius jest propagatorem Idei Przyjaznego Internetu. Naszym, klasycznym już, przykładem portalu działającego według tych zasad była specjalna strona internetowa Meedan.net. Witryna ta była przykładem dobrej woli współdziałania intelektualistów wyrosłych z różnych kulturach i religiach. Strona ta łączyła ludzi obarczonych wzajemnymi uprzedzeniami i karmionymi stereotypami przez rodzime środki przekazu. Mowa tu o świecie arabskim i społecznościach zachodnich posługujących się językiem angielskim. Piszemy była ponieważ w roku 2013 meedan przeradza się w nową formę działalności internetowej zwaną Checkdesk.


Ten przykład zastosowania Idei Przyjaznego Internetu pobrany został z Iqariusa translatorycznego – lidera w branży tłumaczeniowej. Oto link do artykułu napisanego w języku angielskim  na blogu Aljazeera.com. a poniżej krótkie streszczenie.

Ponad 340 milionów ludzi na świecie mówi po arabsku. Jest to piąta co do liczebności grupa językowa. Z drugiej strony jednak statystyki alarmują, że tylko 3% użytkowników internetu urodziło się w krajach arabskich a tylko 1% treści publikowanej na internecie jest dostępna po arabsku. Przepaść jest więc olbrzymia.

Niemniej zaobserwowano 900% wzrost użytkowania internetu przez społeczność arabską w przeciągu ostatnich 7 lat. Przewidując lawinowy wzrost zainteresowania wiadomościami dostarczanymi poprzez internet nowa witryna internetowa MEEDAN pragnie wypełnić lukę informatyczną i zbudować internetową platformę łączącą świat arabski ze światem zachodnim.

Dwa krótkie filmiki na YouTube obrazują jak wykonanie idei przyjaznego internetu wygląda ze strony angielskiej.  . a jak ze strony arabskiej  .

Nasze IQ.Linki, załączone na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Data aktualizacji jest podana w stopce artykułowej. Jeżeli ktokolwiek zauważy, że w międzyczasie linki się zdezaktualizowały lub wystąpiły inne błędy merytoryczne, prosimy o wysłanie umotywowanego sprostowania na adres projekt@iqarius.pl lub o podzielenie się z nami swoimi uwagami w komentarzach.

Dodaj komentarz

Iqarius Creation Group
Wrzesień 2013

Iqarius ,
Copyright 2009 - 2019 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.