Co oznacza IQ-arius? Wyjaśnienie tego dziwoląga językowego.

8-O IQ-arius to marka. IQ-arius to produkt marketingowy. 8-O

Promocja marki. Wyjaśnienie, skąd się to wzięło?


projekt iqarius - strona ekspercka
8-O IQ-arius – to promocja marki. Słowo to powstało z połączenia angielskiego akronimu IQ {wymowa: Aj-Kju}, z łacińską końcówką -arius . W wolnym tłumaczeniu oznacza to: posiadający określoną dozę inteligencji.


IQ-arius – Wymowa.

Ponieważ słowa takiego nie było nigdy w słowniku, w mowie potocznej wykształciły się trzy rożne interpretacje fonetyczne. Przychylamy się do stanowiska, że każdy z podanych poniżej przykładów wymowy tego słowa jest prawidłowy w zależności od tego, co wypowiadający miał na myśli.

   I-KŁAR-jus   (najbardziej popularna, spolszczona),
  Aj-KŁA-rjus   (wymowa zangielszczona – wschodnie wybrzeże USA),
  AJ-KIU-arjus
  (dla podkreślenia inteligencji wypowiadającego)

Wszystkie powyższe trzy  interpretacje fonetyczne są poprawne. Podkreślamy raz jeszcze, wyrażenie to aczkolwiek sprawiające wrażenie że wywodzi się z łaciny, nic wspólnego z mieszkańcami starożytnego Rzymu nie ma i mieć nie może. Rzymianie bowiem  do określania inteligencji swoich współplemieńców częściej używali miecza, sztyletu i trucizny niż testów na współczynnik IQ.
Strony internetowe wchodzące w skład Projektu IQ-arius są budowane z myślą o tych użytkownikach Internetu co myślenia się nie boją i wiedzę swą pragną rozszerzać. Dla tych co potrafią zrozumieć czym jest świadomość wyboru i mają na tyle inteligencji by wyłapać slogany nachalnej reklamy oraz inne sztuczki wszechobecnej komercji z zalewającego nas chłamu internetowego. Słowem to strony dla tych co swój własny rozum mają i potrafią się nim posługiwać.

IQ – czyli współczynnik inteligencji.

IQ {intelligence quotient} czyli po polsku iloraz inteligencji to nic innego jak współczynnik porównawczy. Zadaniem jego jest przedstawienie w postaci liczbowej jak inteligencja danego osobnika odnosi się do reszty populacji.

Średni wynik testu IQ (wynikający z definicji) ustanowiony został na poziomie 100. Połowa całej populacji ludzkiej (50%) mieści się w przedziale 90-109 IQ. Druga połowa jest równomiernie rozmieszczone zarówno w wyższym jak i niższym przedziale wyników. Wszystkie treści publikowane na tym portalu tematycznym (związane z hasłem  IQ-arius) są tworzone z myślą o tej części populacji której współczynnik IQ wynosi 90 i powyżej. Jeżeli ktokolwiek nie jest pewny czy mieści się w wyznaczonych przez nas granicach, polecamy dla zabawy następujący test ...

Strony internetowe, które propagujemy poprzez Projekt IQ-arius to strony z pewną dozą inteligencji. Nie znajdziecie tam chamstwa, nietolerancji, nachalnego komercjalizmu. Dla zapoznania się z szeregiem interesujących przykładów zapraszamy do przejrzenia stron naszego projektu. Naszym pierwszym, historycznym już a więc flagowym portalem tematycznym zajmującym się szeroko pojętą problematyką tłumaczeń internetowych jest – IQ-arius translatoryczny.

 

Życzymy miłego surfowania po naszej skarbnicy wiedzy internautycznej.

Dodaj komentarz